MARQ és un estudi d’arquitectura liderat per Marc Mogas Bartomeu amb un trajectòria professional centrada en l’àmbit residencial especialment en el sector Premium.

La formació adquirida en diferents universitats com l’Etsab, Illinois Insitute of Techonology, Rotterdam Academy of Architecture li ha permès adquirir versatilitat a l’hora d’abordar els projectes.

L’estudi fou seleccionat l’any 2010 en el Premis Leaf Awards en la categoria de joves arquitectes, i en el 2017 galardonat amb el IDAwards i els ICONIC Awards.

La resposta al context, la claredat funcional i l’ordre constructiu són les guies de disseny sobre les que es traces les propostes arquitectòniques.

•   Context

Intencionadament llegim els emplaçaments de manera que ens aportin pistes de com transformar-los per mitja d'una arquitectura coherent amb el context cultural, l'espai urbà i la tipologia de l'edifici.

•   Imatge

Els nostre propòsit es assegurar que l'expressió de l'edifici adquireixi el to adequat. Sota la premissa del rigor constructiu les façanes es dissenyen tant des de la seva imatge exterior com a la vegada atenent a la seva visió des de l'interior.

•   Confort

El projecte s'ordena de manera clara i donant resposta a qüestions bàsiques como l'orientació solar, la interrelació i la proporció dels espais, amb la finalitat de garantir interiors amb condicions pròpies al ús.

•   Construcció

Les solucions constructives no són únicament coherents amb el pressuposts de l'obra sinó que a més a més s'innova incorporant materials nous que apareixen en el mercat.