36 Habitatges Socials

L’edifici entre mitgeres proposat  es compacte i amb dues façanes oposades, una al carrer i l’altre al interior d’illa.