CASA R5

Amb la intenció de no projectar ombres sobre el jardí la casa R5 s’emplaça en la cantonada més elevada del solar amb una planta en L que l’acota i a la vegada permet distribuir bolcant les estances a cap a l’exterior.

Per adaptar-se a la diferència de cota entre els dos extrems de la parcel·la, el jardí es col·loca un parell d’esglaons per sota del nivell de planta baixa. La manca de continuïtat del pla del terra fa que el paper d’estendre l’espai interior cap a l’exterior recaigui sobre els ràfecs, únicament interromputs per un arbre que articula el gir de la planta.

L’alternança de plantes en la sortida dels dormitoris i els forats de coberta per deixar pas a arbres mostren com la vegetació és part del projecte.

El programa residencial es desenvolupa en una sola planta ordenada en una zona de dia i  una ala de dormitoris, deixant una franja posterior de serveis. El desnivell del carrer permet una planta inferior sense un us predeterminat flexible a acollir diferents activitats.

  • Superfície construïda: 310m2l.
  • Constructor: Vasionse s.l.
  • Aparellador:  Joaquim Torras
  • Càlcul d’estructures:  Estudi Cuyás 38 s.l.
  • Instal·lacions: Quadrant 12 s.l.
  • Fotografies: Adrià Goula