COTTAGE

En una petita urbanització del Pirineu. s’ubica aquesta petita casa pensada coma refugi de muntanya: una llar de pocs metres, de tecnificació baixa i construïda amb un escassa paleta de materials.

El solar presenta una geometria trapezoïdal, allargada amb una pendent pronunciada i es caracteritza per tenir una vegetació frondosa.La casa s’emplaça de manera que s’hagin de talar el menor nombre d’arbres possibles.Per optimitzar el cost de la construcció i el temps, pes prenen tres decisions: minimitzar l’excavació, prefabricar la casa i minimitzar l’ús de minimitzar els mitjans auxiliars.El projecte fou pensat per ser transportat per carretera en 3 mòduls: 1 mòdul d’habitacions, 1 mòdul per la sala d’estar i cuina, i un darrer mòdul per la coberta de la zona de dia i l’altell.Finalment es va optar per construir la casa amb panells prefabricats d’entramat lleuger de fusta assemblats in situ.Per evitar una imatge excessivament austera, les canals i els porticons de les finestres es detallen amb la intenció d’incorporar un cert decorum constructiu.

  • Superfície construïda: 100m2
  • Aparellador: Vicenç Galiana
  • Càlcul d’estructures:  Estudi Cuyás 38 s.l.
  • Fotografies: José Hevia