Residencial G126

La parcel·la objecte d’aquest projecte es troba a la cantonada, a la zona de l’eixample històric de Sabadell.

La distribució en planta ve marcada per la posició del nucli que obeeix bàsicament a poder resoldre la circulació de l’aparcament. La superfície es divideix en tres tipologies per planta que s’ordenen agrupant les zones humides.

  • Client: Relleu Grup Immobiliari
  • Superficie: 1.416 m2
  • Aparellador: L. Garriga
  • Renders: 3Dviz