34 Habitatges Socials

L’edifici planteja una estratègia coherent en relació a la morfologia del seu entorn. Mentre la façana principal vol oferir un caràcter cívic i urbà, proposant una ordenació de les terrasses, la posterior es buida per tal de presentar-se menys contundent, adquirir així un caràcter més domèstic i permeable amb l’epai verd. La cantonada es resolt articulant les dues façanes a traves de l’esglaonament unint la diferencia d’alçada de l’edificacio.Tots els habitatges gaudeixen de ventilació creuada, ja sigui a través d’obertures situades a façanes oposades o bé per patis de ventilació . La tipologia dels habitatges respon en orientar les estances socials cap als balcons mentre que les estances privades busquen la tranquilitat de l’interior d’illa. La situació de la cuina i la seva configuracio semi oberta permet visions en diagonal que enriqueixen l’espai interior. Els dormitoris quasi equivalents en mida permetrà en diferents moments del seu cicle de vida adaptar-se a diferents usos.

  • Infografies: Graph
  • En col·laboració:  J.Roig
  • Equip: S.Pérez
  • Superfície Construïda:3.532,60m2