Casa J11

El clima suau i temperat del Vallès  i la planeitat  de la parcel·la predisposa  a fer un planteig de la casa extensiu i obert vers l’exterior, que permeti una fluïdesa especial i funcional dels espais interiors amb el jardí.La casa s’orienta en funció de la privacitat, ordenant  el programa funcional en dues plantes  amb la voluntat de vincular les estances de dia amb el jardí i  dissoldre els límits entre l’interior i l’exterior .Uns profunds ràfecs allargats s’entrecreuen per davant de les estances donant lloc a espais exteriors domèstics especialitzats que actuen com a complement dels espais interiors.

  • Superfície Construïda: 270m2
  • Aparellador: Ll. Garriga
  • Càlcul d’estructures:  J.P.Rico