Casa C249

En una reforma part del projecte ja està construït. La intenció era no esborrar el passat de la casa per tal que lo nou cohabités amb lo vell.

Amb aquesta finalitat varem mantenir majoritàriament la distribució interior i centrarem les nostre intervencions  en les obertures.

En l’alçat a carrer,  respectant l’orde compositiu s’incorporà una nova finestra en planta primera al costat del balcó. La fusteria tota nova se li adossaran els porticons antics de manera que vell i nou convisqueren en un mateix element arquitectònic.

Per altra banda, la façana interior es reconstruir tot partint de la composició original formada per un balcó corregut i un forat descentrat  en planta primera, mentre que en planta baixa s’obrí per dotar-la de major relació amb el jardí.

Per evitar que  la tipologia estreta i llarga donés lloc a espai interiors foscos es va aprofitar l’escala, per il·luminar l’interior amb un lluernari. Un forat que posa en valor la textura del sistema constructiu  tradicional de la coberta.

  • Superfície construïda: 180m2
  • Constructor: Jordi Monllor
  • Càlcul d’estructures:  Estudi Cuyás 38 s.l.
  • Fotografies: Jordi Miralles