CASA A54

  • Aparellador: Ll. Colomer
  • Càlcul d’estructures:  Cotca
  • Enginyeria d’instal·lacions: Quadrant 12 sl.
  • Fotografia: J.Hevia