Casa B156

Valldoreix es caracteritza per un teixit urbà de ciutat jardí. majoritàriament de casa unifamiliar aïllada.

  • Client: Privat
  • Superfície: 275 m2
  • Aparellador: Ll. Colomer
  • Infografies: D.Vizacaya