Casa C19

El projecte parteix de la intenció funcional de desenvolupar  el programa de la casa en dos nivells de manera que totes las estàncies tinguin visió vers al jardí i bona orientació solar.

Degut a la pendent del terreny el cotxe se situa en el nivell superior, per evitar crear una rampa que malmetria tota la parcel·la.

L’edificació s’estén sobre el terreny amb una planta allargada amb generosos ràfecs propiciant l’ús dels espais exteriors a la vegada que proporcionen protecció solar als espais interiors.

  • Client: Seniorland
  • Equip: J.Font i M.Peig
  • Superfície: 310 m2
  • Aparellador: Ll. Colomer
  • Fotografies: J.Hevia