Casa Q52

Aparentment la visió de la casa des del jardí busca intencionadament l’aparença d’una construcció de una única planta, que es prolonga horitzontalment cap l’exterior per motivar la vida a l’aire lliure.

La posició lleugerament aixecada de la planta baixa respecte el jardí proporciona l’atalaia suficient per a que totes les estances tinguin vistes sobre la lamina d’aigua de la piscina i el paisatge boscos de fons .

  • Aparellador: Ll. Colomer
  • Càlcul d’estructures:  Cotca
  • Fotografies: P.Viladoms