Casa Q52

Aparentment la visió de la casa des del jardí busca intencionadament l’aparença d’una construcció de una única planta, que es prolonga horitzontalment cap l’exterior per motivar la vida a l’aire lliure.

La posició lleugerament aixecada de la planta baixa respecte el jardí proporciona l’atalaia suficient per a que totes les estances tinguin vistes sobre la lamina d’aigua de la piscina i el paisatge boscos de fons .La distribució interior tot i la compartimentació permet una certa fluïdesa espaial ja sigui eliminant divisions entre dormitoris, suprimint la porta entre espais de circulació i la sala d’estar  o bé desplaçant un panell corredís que incorpora la cuina al menjador.La cuina col·locada en una posició central es troba delimitada per paraments de vidre donen transparència entre el rebedor i el jardí i a la vegada que permet una certa interacció entre ambdós espais

  • Aparellador: Ll. Colomer
  • Càlcul d’estructures:  Cotca
  • Infografies: 3Dviz