Casa SB6

Situada en un vessant de pins, el projecte es col·loca acuradament en la parcel·la amb la intenció de minimitzar el seu impacte ambiental.Tant el pendent del propi terreny com la preocupació per reduir els treballs d’excavació en un sòl rocós i dur, van determinar la forma final del volum, estret i allargat, seguint les línies de nivell del terreny.
La intenció d’obtenir un objecte arquitectònic integrat en el paisatge però alhora diferenciant-se en ell, ens va conduir a una reduïda paleta de materials duradors que, aplicats sobre plans abstractes, van més enllà d’una estètica merament decorativa i convencional. Les superfícies contínues de les parets acabades amb textures tradicionals de maó, formigó i roure, allarguen les perspectives connectant els espais domèstics a través d’ambients lluminosos.
D’altra banda, l’estructura de murs de càrrega i la sòbria materialitat a més de respondre a la premissa del control pressupostari, aporta una estètica basada en la sinceritat i l’ordre constructiu.

  • Superfície Construïda: –m2
  • Equip: O. Pons
  • Aparellador: Ll. Garriga
  • Càlcul d’estructures:  I. Argento
  • Fotografia: J.Hevia