EA51

Obligatòriament, l’edifici s’havia de generar a través de l’agregació dels mòduls bàsics, un contenidor reciclat de 2,4 x 12,20m.

S’ha d’indicar que aquesta era la principal dificultat del projecte: la repetició sistemàtica, monòtona d’un sistema agregatiu molt rígid. Es van introduir mesures correctores aplicades al projecte per superar aquest problema, aplicades preferentment al volum edificat a través del treball amb fins a quatre tipus diferents d’habitacions, totalment diferents tot i estar totes realitzades amb el mateix contenidor.

  • Client: EBA51
  • Superfície: 14.452,86 m2
  • Arquitectes: Joan Pascual, Ramon Ausió i Marc Mogas
  • Aparellador: Tecnics G3
  • Enginyer estructures: STATIC
  • Enginyer instal·lacions: PGI
  • Imatges: Play Time